PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Meditatiegroep Eefde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Meditatiegroep Eefde, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Meditatiegroep Eefde verstrekt. Meditatiegroep Eefde kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw bezoekmomenten aan de website en meditatiegroep

WAAROM MEDITIEGROEP EEFDE GEGEVENS NODIG HEEFT
Meditatiegroep Eefde verwerkt uw persoonsgegevens om via email contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt.
Meditatiegroep Eefde registreert uw emailadres en geeft deze door aan de Dharmatoevlucht Zen-Sangha voor het u toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief, als u zich hiervoor heeft ingeschreven.
Meditatiegroep Eefde registreert uw bezoekmomenten om daardoor u beter te kunnen begeleiden binnen de meditatiegroep.
Meditatiegroep Eefde registreert het totaal aantal bezoekers en het totaal bedrag wat er aan Dana geschonken is, om deze zo te verwerken in het jaarverslag en om evt informatie te kunnen verstrekken hierover aan de Dharmatoevlucht Zen-Sangha en/of de OBC.

HOE LANG MEDITATIEGROEP EEFDE GEGEVENS BEWAART
Meditatiegroep Eefde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan
een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Meditatiegroep Eefde verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan de Dharmatoevlucht Zen-Sangha en de overkoepelende website zen-boeddhisme.nl  (waar vanuit de nieuwsbrief verzonden wordt) en de internationaal overkoepelende organisatie het OBC, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Meditatiegroep Eefde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om een indruk te hebben van het aantal bezoekers op de website en hoe deze bezoekers de website gevonden hebben. Meditatiegroep Eefde gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@meditatie-eefde.nl. Meditatiegroep Eefde
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Meditatiegroep Eefde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Meditatiegroep Eefde maakt gebruik van
een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meditatiegroep Eefde
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Meditatiegroep Eefde op via
info@meditatie-eefde.nl. www.meditatie-eefde.nl is een website van Meditatiegroep Eefde. Meditatiegroep Eefde  is als volgt te bereiken:

Postadres: Kapperallee 27, 7211 CA Eefde
Vestigingsadres: Kapperallee 27, 7211 CA Eefde
Telefoon: 06-10440617
E-mailadres: info@meditatie-eefde.nl