Geschreven door Eerw. meester Daishin

1 Item

Dankbaarheid

by ,

Afgelopen week bracht iemand na afloop van de meditatie het thema dankbaarheid ter sprake. Wat is dankbaar zijn eigenlijk? Waarom zeggen we dit tegen elkaar? Waar komt de dankbaarheid vandaan? Waren vragen die opkwamen. Dankbaarheid is als een medicijn voor de ziel. Wie dankbaar is, is minder bevattelijk voor burn-out, raakt niet verbitterd en staat […]