Elk geluid is geboren uit Stilte
sterft terug in de Stilte
en is gedurende zijn leven omgeven door Stilte

Stilte maakt het mogelijk voor het geluid om er te zijn
Het is een intrinsiek maar ongemanifesteerd deel van elk geluid, elke muzieknoot, elk lied, elk woord

Het ongemanifesteerde is aanwezig in deze wereld als Stilte
Dit is waarom er wordt gezegd, dat niets in deze wereld zo als God is, als Stilte
Alles wat je hoeft te doen is er aandacht aan geven.

Zelfs gedurende een gesprek
Wees gewaar van de ruimte tussen woorden
de korte stille intervallen tussen zinnen.

Als je dat doet,
zal de dimensie van Stilte in jou groeien
Je kan geen aandacht geven aan Stilte zonder tegelijkertijd van binnen Stil te worden.
Stilte zonder innerlijke stilte

#EckhartTolle

***

Every sound is born out of silence,
dies back into silence,
and during its life span is surrounded by silence.
Silence enables the sound to be.
It is an intrinsic but unmanifested part of every sound, every musical note,
every song, every word.
The Unmanifested is present in this world as silence.
This is why it has been said that nothing in this world is so like God as silence.
All you have to do is pay attention to it.

Even during a conversation,
become conscious of the gaps between words,
the brief silent intervals between sentences.

As you do that,
the dimension of stillness grows within you.
You cannot pat attention to silence without simultaneously becoming still within.
Silence without, stillness within.

#EckhartTolle