Qigong:
(03) eerste 9 parel Qigong
(01) Inzinken
(05) Zon komt op maan gaat onder (taijiquan)
(03) Openen vanuit zon komt op (ruimte in borstkast)
(03) Draaien van de maan
(01) Zwaaiende armen
(01) Vallende armen
(10) Tweetallen; vasthouden armen
(02) Wuji
(30) Zazen

Inleiding:
Daarnet hebben we een aantal oefeningen gedaan waarin we de ruimte in onszelf hebben onderzocht.
Ruimte die vergroot op het moment dat we onze spieren ontspannen.
Ruimte die we neigen te verkleinen als we ons bedreigd voelen.
Maar waarbij het juist behulpzaam blijkt om de ruimte in een beklemmende situatie te verruimen en zo de ander mee te nemen in onze ruimte, in onze zachtheid.

Zo is het ook met onze belevingswereld.
We neigen ertoe om onze aandacht te vernauwen als iets onze aandacht vangt.
Onze meditatie nodigt ons echter uit om te zitten met een open aandacht.
Met een zachte open houding alles te ervaren, te aanvaarden, van wat er op dit moment is.
Alles mag komen en gaan.

Wat is er nog als alles zou zijn gegaan?
Dan is er de Leegte.
Leegte wat zoveel betekend als leeg zijn van een zelf,
leeg zijn van alles wat we tot iets van ons maken.
Geen gedachtem gevoelens, of wat dan ook dat jou als persoon in stand houdt.

Leegte die zich vaak direct weer laat vullen met alles wat er is.
Met het grote verschil dat het dit keer waargenomen wordt met een open en zacht lichaam,
zonder gehechtheid aan wat komt, zodat het ook weer kan gaan.

En het wonderbaarlijke is dat juist als we geheel vertrouwen op deze Leegte,
we gaan ontdekken dat het ons alles geeft wat we nodig hebben.
Dat daaruit de antwoorden op onze vragen zich aan ons tonen.

Daarbij nog een advies van zenmeester Dogen (Fukenzazengi):
“Streef niet een Boeddha te worden want Boeddha worden heeft niets te maken met het zitten in meditatie”.

Sandra Westhoff, 24 april 2019

Meester Eckhart, een middeleeuwse Dominicaanse mysticus zegt het volgende, waarbij ik wil opmerken dat er in de Leegte geen onderscheidt meer is tussen religies en dus kan je daar waar meester Eckhart spreekt over God, ook Boeddha of Leegte lezen;

Een lege geest
“Waar het schepsel eindigt, daar begint God te zijn.
Nu verlangt God niets meer van je, dan dat je jouw zijnswijze als schepsel verlaat en God God laat zijn in je.
Het geringste geschapen beeld dat zich aan je voordoet, is even groot als God groot is.
Waarom?
Omdat het je een gehele God verhindert.
Telkens als dit beeld in je binnengaat, moet God en zijn hele godheid wijken.
Waar echter dit beeld uit je weggaat, gaat God binnen.
God begeert er zo zeer naar dat je jouw zijnswijze als schepsel verlaat, alsof heel zijn zaligheid ervan afhing.
Nu dan, lieve mens, wat schaadt het je als je God vergunt God te zijn?
Treed volledig uit jezelf omwille van God, dan treedt God volledig uit zichzelf om jouwentwil. Wanneer deze beiden uittreden,en dan resteert een enkelvoudige één.”

Bron: Meester Eckharts mystiek in de praktijk, C.B. Zuijderhoudt