Vorige week sprak ik over vrijheid. En hoe we deze vrijheid kunnen ervaren tijdens een vakantie waarin we niets hoeven te doen en kunnen gaan waar we willen. Maar ook over hoe deze vrijheid van tijdelijke aard is omdat we telkens op zoek zullen gaan naar nieuwe ervaringen om deze vrijheid te kunnen ervaren.

Er is echter ook een andere vorm van vrijheid, een vrijheid die onafhankelijk is van wat er gebeurd in je leven. Een vrijheid die van binnenuit komt. Deze vrijheid laat zich moeilijk in woorden vangen. Daarom noemen de Joden het ook het onbenoembare, dat waarvan je de naam niet mag noemen. En mogen de Moslims geen beeldenis geven hieraan.
Boeddhisten doen dat wel in de vorm van het Boeddhabeeld en het benoemen als Boeddhanatuur.

De Boeddhanatuur is pas te ervaren als we voorbij ons eigen denken kunnen kijken. Het denken werkt als een grote mistwolk die je het zicht ontneemt om te zien wat er achter die wolk nog meer is. Daar is onze meditatiebeoefening een belangrijk hulpmiddel bij. Door in de meditatie continue gewaar te zijn van je gedachtes en ze voorbij te laten gaan als wolkjes aan de hemel, zal er langzaamaan steeds meer ruimte komen om tussen de wolken door de Boeddhanatuur te ervaren.
Alhoewel…. ook deze gedachtes zijn onderdeel van de Boeddhanatuur maar om dat volledig zo te ervaren is het noodzakelijk om eerst de zuivere Boeddhanatuur te kennen.

Deze zuiver Boeddhanatuur, of zuivere energie is voelbaar in de Qigong. We hebben zojuist een serie oefeningen gedaan ter bevorderen van het versterken van deze energie (Qi) en het verspreiden ervan door ons lichaam. Een belangrijk opslagpunt van de fysieke energie is de onderste Dantian die zich 3 vingerbreedtes (Cun) onder de navel en 2 vingerbreedtes naar binnen bevindt.
Ik nodig je uit om nu met je aandacht naar dit punt te gaan. Het is niet voor niets dat in de meditatie (Zazen) onze handen rusten voor dit punt, zodat de aandacht makkelijk naar dit punt gebracht kan worden. Ga deze meditatie, telkens als je opmerkt dat je aan het denken bent met je aandacht naar dit punt en rust in de Dantian.

De Chinese zenmeester Han-shan De-qing (1546 – 1623) schreef het volgende gedicht ‘Kijken naar de Geest’:

Kijk goed naar wat je lichaam is – het is niet wat jij bent,
maar een beeld in de spiegel van het gewaar zijn,
zoals de weerspiegeling van de maan op het water.

Kijk goed naar wat je geest is – het is niet
de gedachten en emoties die erin verschijnen,
maar de heldere wetende ruimte die ze bevat.

Als er geen enkele gedachte opkomt, is je geest
open en opmerkzaam, stil en verhelderend;
in zichzelf compleet als een grote alomvattende ruimte
bevat het alle wonderbaarlijke dingen.

-Sandra, 9-8-2018-