De rivier stroomt door het landschap, soms rustig voortkabbelend, soms in een stroomversnelling, maar hij stroomt alsmaar voort. De levensrivier waarin wij mee stromen. Je kan je met allemacht gaan vastgrijpen aan overhangende takken, tegen de stroming in gaan zwemmen, maar uiteindelijk zal je, alsnog moeten toegeven aan de stroming van de levensrivier. Je zal zo, je geheel overgevend aan de rivier, bemerken dat het eigenlijk best aangenaam is.

De basis van het boeddhisme wordt gevormd door de vraag hoe we een einde kunnen brengen aan het lijden in onszelf en in de wereld.
Iedere vorm van lijden heeft als oorsprong een ervaring van dualiteit, je niet kunnen overgeven aan de levensrivier.
De oplossing voor het einde van lijden is de non-dualiteit te ervaren tussen jouw ervaring en de omgeving. Te gaan beseffen dat jij, je ervaring en je omgeving niet twee afzonderlijke aspecten zijn.

Het ervaren van non-dualiteit is niet iets wat je actief kan gaan doen. “ik moet nu mijn huidige omstandigheden accepteren ”, geeft al een dualiteit weer tussen jou en de omstandigheid, tussen hoe jij het leven nu ervaart en zou willen ervaren.

Het is niet voor niets dat wij de meditatievorm van de Stille belichting beoefenen. Stille belichting meditatie is zeer eenvoudig en doeltreffend. Door in de meditatie niet je aandacht te vernauwen, maar telkens terug te keren naar het open gewaarzijn, zal je gaandeweg steeds meer de Eenheid gaan ervaren. En zal je gaan inzien dat het leggen van je aandacht op een specifieke gedachte, ervaring, probleem, vraagstuk etc. er slecht voor zorg dat je je aan het vastgrijpen bent aan overhangende takken in de rivier.

Qigong

(01) Wuji
(03) Zon komt op maan gaat onder
(03) Draaien van de maan
(05) Vogel spreidt zijn vleugels
(05) Qi langs laten gaan – alleen
(10) Qi langs laten gaan – tweetallen
(01) Wuji