Als we in een bos wandelen kunnen we de bomen zien, horen we de vogels, ruiken de dennengeur en voelen de zon op onze huid. We kijken naar al deze onderdelen afzonderlijk om het vervolgens samen te vatten als het bos, of de bos zoals de Apeldoorners zeggen. Onze geest gaat vaak van de ene ervaring naar de andere en maakt daarbij direct onderscheidt door de dingen afzonderlijk te benoemen; boom, struik, tak, zonlicht, vogelgezang enzovoort…

We ervaren meestal het bos niet alleen zoals het is, maar razendsnel maken we er ook een oordeel over. Wat is het hier mooi, wat een fijn weer, of wat veel dode bomen liggen er, of wat jammer dat ik de autobaan in de verte hoor. Hierbij gaat onze mind niet alleen van de ene naar de volgende ervaring maar scheiden we ons vaak ook van de ervaring af. En al snel komen we in onze innerlijke gedachtenwereld terecht en scheiden we ons meer en meer af van onze omgeving.

Naast de vorm die we met onze ogen zien, onze oren horen, onze neus ruiken, onze huid voelen, is er ook de Leegte.

Loop een volgende keer eens in een bos en kijk niet naar de bomen, maar naar de ruimte tussen de bomen. Luister niet naar de geluiden, maar luister naar de Stilte achter de geluiden. En neem waar wat dat met je doet.
Wellicht merk je dat het stiller in jou wordt, dat je het bos meer als één geheel kan ervaren. Eén geheel waar jij onderdeel van uitmaakt. Dat jij niet het centrum van de wereld bent maar een heel klein onderdeeltje van het grote geheel. En dat alles wat jij ervaart een onderdeel is van dit grote geheel.

Om de Leegte te kunnen ervaren is het eerst nodig om buiten de Vorm te kunnen kijken. Ons ego is zo geconditioneerd om naar deze vormenwereld te kijken dat we niet zien dat Vorm alleen kan bestaan door de Leegte, zoals licht alleen kan bestaan door het donker.

Als we, vrij van gedachtes, gevoelens, of emoties kunnen kijken naar de Leegte geeft dat een ervaring die daarna ook te ervaren is als we naar de Vorm kijken. Want uiteindelijk is Vorm Leegte en Leegte Vorm.

De Leegte en de Vorm zijn beide onderdeel van het grote Bewustzijn. En Bewustzijn is alles wat er is. Echter is er gewoonlijk voor ons mensen geen enkele aanleiding om er bewust van te zijn. Bewustzijn is niet te herkennen met onze zintuigen. Bewustzijn is ongekleurd en leeg.

Hoe meer we bewust worden van het Bewustzijn, hoe meer we de Eénheid gaan ervaren, hoe minder lijden we in het leven gaan ervaren. En dat is waar het boeddhistische pad ons naar toe brengt.
Eén zijn met al dat leeft.

-Sandra, 16-08-2018-

Qigong

(06) 9-parel Qigong
(01) Wuji
(03) Zhan Zhuang – Metaal
(09) Qi-bal serie (1-3)
(07) Wolkenhanden
(01) Wuji