Misschien heb je op een mooie dag wel eens door het bos gelopen en is het je ook opgevallen hoe stil de bomen staan te wiegen in de wind.
Ze staan altijd in Stilte
Zijn geworteld in Stilte
De aarde zelf is Stilte.
Ze draait in Stilte om de zon.
Stil maar vol van leven.
Volledig leven en jezelf tegelijkertijd wortelen in Stilte is levende meditatie.
Leo Kanick

In meditatie verbinden we ons met deze Stilte, zonder er naar te zoeken.
Wie zoekt zal het niet vinden. We hoeven alleen maar te kijken.
Te kijken naar dat wat er meer in ons is onder onze gedachtes en emoties. Als we geen aandacht meer schenken aan dat als maar kwebbelende stemmetje in ons hoofd, als we kijken wat er verder in ons is dan kunnen we ineens de Stilte waarnemen.

Door je aandacht te richten op je adem train je jezelf om niet meer mee te gaan met wat dat stemmetje continue wil dat jij doet, luisteren!
Maar je adem is ook de wegwijzer naar die plek in jou waar de Stilte huist.

Zit als een boom in het bos, stevig geworteld in de aarde. En dan kan je hoofd wiegen in de wind zonder dat het uit balans gehaald wordt.

Hoe doe je dat?
In het Chinees is er een uitspraak die zegt ”Qi ruskhaan toe I” 齐如下注意wat zoveel betekend als de Energie volgt de Aandacht. Breng daarom je aandacht naar je buik en de overtollige energie zal weggaan uit je hoofd en ook naar je buik gaan.

Energie die alleen kan stromen door een ontspannen lichaam.
Wees je daarom tevens gewaar van je lichaam.
Sluit even je ogen en voel of je lichaam ontspannen is.
Voel hoe je adem door dit zachte lichaam je buik op laat bollen en weer laat indalen. Blijf je adem deze meditatie zo volgen.
Elke keer als er een gedachte opkomt, merk deze met een glimlach op “oh daar heb je weer een gedachte” en keer terug naar je adem.
Je adem die je de weg zal wijzen naar de Stilte in jou.
De Stilte die, als jij je éénmaal mee kan verbinden altijd bij je is in de hectiek van de dag.
Die Stilte ben Jij!