De rivier stroomt door het landschap, soms rustig voortkabbelend, soms in een stroomversnelling, maar hij stroomt alsmaar voort. De levensrivier waarin wij mee stromen. Je kan je met allemacht gaan vastgrijpen aan overhangende takken, tegen de stroming in gaan zwemmen, maar uiteindelijk zal je, alsnog moeten toegeven aan de stroming van de levensrivier. Je zal zo, je geheel overgevend aan de rivier, bemerken dat het eigenlijk best aangenaam is.

Zo stromend op de rivier mocht ik 2 jaren deze meditatiegroep begeleiden. Mijn rivier stroomt nu verder met een verandering in het landschap. Vol vertrouwen blijf ik de rivier volgen. En zo zal ook jouw rivier door blijven stromen.

De basis van het boeddhisme wordt gevormd door de vraag hoe we een einde kunnen brengen aan het lijden in onszelf en in de wereld.
Iedere vorm van lijden heeft als oorsprong een ervaring van dualiteit, je niet kunnen overgeven aan de levensrivier.
De oplossing voor het einde van lijden is de non-dualiteit te ervaren tussen jouw ervaring en de omgeving. Te gaan beseffen dat jij, je ervaring en je omgeving niet twee afzonderlijke aspecten zijn.

Het ervaren van non-dualiteit is niet iets wat je actief kan gaan doen. “ik moet nu mijn huidige omstandigheden accepteren ”, geeft al een dualiteit weer tussen jou en de omstandigheid, tussen hoe jij het leven nu ervaart en zou willen ervaren.
Het er bewust van worden dat alles Bewustzijn is, zorgt ervoor dat je gaat beseffen dat we “niet twee” zijn. Dat er geen Ik en de ander is. Geen ik en de ervaring. Er geen afscheiding is.

Als je een MRI scan van een appel zou maken, kan je de verschillende plakken van de appel zien, toch veranderd de appel er zelf niet door. Zo is het ook met Bewustzijn. Als je een MRI scan van het Bewustzijnsveld zou maken, zou je daarin ook de wereld (die grenzeloos is) zien met alles wat zich daarin afspeelt. Zou je jezelf als individu zien die zich voortbeweegt op de rivier van het leven. Toch zou het Bewustzijn zelf hierdoor niet veranderen.

Het is niet voor niets dat wij de meditatievorm van de Stille belichting beoefenen. Stille belichting meditatie is zeer eenvoudig en doeltreffend. Door in de meditatie niet je aandacht te vernauwen, maar telkens terug te keren naar het open gewaarzijn, zal je gaandeweg steeds meer de Eenheid gaan ervaren. En zal je gaan inzien dat het leggen van je aandacht op een specifieke gedachte, ervaring, probleem, vraagstuk etc. er slecht voor zorg dat je je aan het vastgrijpen bent aan overhangende takken in de rivier.

Wat blijft er over als je niet zou denken, kijken, ruiken, voelen?