Afgelopen week bracht iemand na afloop van de meditatie het thema dankbaarheid ter sprake. Wat is dankbaar zijn eigenlijk? Waarom zeggen we dit tegen elkaar? Waar komt de dankbaarheid vandaan? Waren vragen die opkwamen.

Dankbaarheid is als een medicijn voor de ziel. Wie dankbaar is, is minder bevattelijk voor burn-out, raakt niet verbitterd en staat gelukkiger in het leven, zo wijst onderzoek uit. (@Marije Vermaas)

Dankbaarheid is een uiting vanuit je hart. Ten diepste dankbaar zijn voor iets. Dankbaarheid wordt niet beperkt door gedachtes of gevoelens en daardoor is er op dat moment een rechtstreeks contact met de ander. Boeddha ontmoet Boeddha.

Eerw. Daishin zegt hierover; “Eén van de tekenen van verlichting is dankbaarheid. Het is het lied van het hart in antwoord op de Boeddhanatuur. Hoe meer we de Boeddhanatuur vertrouwen en gehoor geven aan haar stem, hoe meer dankbaarheid er is. Soms wordt dankbaarheid intens gevoeld en is alles er geheel van vervuld; soms zijn we ons er niet van bewust. Als ons leven is geworteld in de Boeddhanatuur, is zij nooit ver weg, zelfs als de training ons zwaar valt en het lijkt of we door stroop waden. Dankbaarheid is een bevestiging dat we niet helemaal van het pad zijn afgeraakt, maar het is onverstandig om het te zien als een bevestiging van een of ander bijzonder kenmerk van de training. Dankbaarheid oordeelt niet: zelfs als we de wereld nog zien vanuit het gezichtspunt van een zelf, kan er dankbaarheid zijn; als we het zelf loslaten, is er grenzeloze dankbaarheid en stroomt het hart over.

Dankbaarheid is een natuurlijk aspect van de Boeddhanatuur en het is goed om dit te cultiveren. Door dat te doen, komen we dichter bij de Boeddhanatuur. Het cultiveren onthult de dankbaarheid die al aanwezig is, in plaats van deze te creëren. Er zijn vele manieren om dankbaarheid te cultiveren, maar alle beginnen met respect.”

Als wij onze handen samen vouwen in een gassho, is dat ook een uiting van onze dankbaarheid tonen.
Dankbaar dat deze Zendo hier is,
Dankbaar dat de Boeddha deze leer heeft ontdekt en verspreidt,
Dankbaar dat we dit samen mogen ontdekken.
Met het samenbrengen van de handen, symboliseren we tevens het goede en het slechte in ons dat we samen brengen en met ons hele hart voor buigen. We maken geen onderscheid meer tussen goed en slecht, alles mag er zijn.

Zo is het ook in onze meditatie. Gedachtes, emoties, pijn, alles mag er zijn zoals we het nu ervaren. We hoeven hier nu niets mee te doen. Hooguit dankbaar voor zijn wat het ons kan leren.

xxx

Qigong
(06) 9-parel Qigong
(10) Qi-bal serie
(03) “schotel Qigong”
(07) Vogel spreidt zijn vleugels
(02) Wuji

(30) Zazen met extra aandacht voor de gassho