Kosten Meditatiegroep Eefde. Wat zijn de kosten om deel te nemen aan het programma?

De Meditatiegroep Eefde en de Dharmatoevlucht hanteren geen vaste prijzen maar werken op basis van vrijwillige donaties (in het boeddhisme wordt dit ‘dana’ genoemd). Vrijgevigheid is in de beoefening van het boeddhisme belangrijk. De Boeddha stimuleerde iedereen zich te oefenen in vrijgevigheid om eigenbelang en hechten aan dingen te overstijgen. Daarom worden de begeleiding en het onderricht aangeboden als een vorm van vrijgevigheid.

Tijdens de bijeenkomsten kunnen de deelnemers hun bijdrage in een pot stoppen, die symbool staat voor de bedelkom van boeddhistische monniken. Een donatie via de bedelkom zal binnen de meditatiegroep blijven of komt ten goede aan de Dharmatoevlucht.

Donaties die in de Meditatiegroep ter plaatse in het potje gedaan worden komen in het geheel ten goede van de meditatiegroep. In de eerste plaats om de, in de voorbereiding gemaakte kosten te vergoeden. Daarnaast om kosten te vergoeden die gemaakt worden om de meditatiegroep draaiende te houden. Op de dag dat eerw. Baldwin de meditatiegroep bezoekt gaat de gehele inhoud van het Dana blikje naar hem. Donaties die na aftrek van deze kosten nog overblijven komen ten goede aan de Dharmatoevlucht, evenals de donaties die op vrijdag in de Dharmatoevlucht Dana pot gedaan worden.
Zie ook: jaaroverzicht 2016 en jaaroverzicht 2017

Een donatie overmaking op rekening van de Dharmatoevlucht is ook mogelijk. (bankrekening met IBAN nummer: NL50 RABO 0313 1200 05 (BIC: RABONL2U) op naam van ‘De Dharmatoevlucht’ in Apeldoorn o.v.v. dana meditatiegroep Eefde.) Deze donaties zullen rechtstreeks ten goede komen aan de Sangha van de Dharmatoevlucht, waar meditatiegroep Eefde een verlengde van is.

Richtbedrag
Omdat men in het Westen niet goed bekend is met het principe van boeddhistische dana en daardoor niet goed weet hoeveel bij te dragen, geven we de onderstaande richtbedragen. Deze zijn gebaseerd op de kosten die gemaakt worden om meditatiefaciliteiten beschikbaar te stellen en bijvoorbeeld de reiskosten te betalen van Eerw. Baldwin, die ik regelmatig uitnodig om een bijeenkomst te leiden of een lezing te geven. Het boeddhistische onderricht wordt ten alle tijden vrijelijk gegeven.

Richtbedragen
Meditatie ochtend/avond: € 5,- (inhoud Dana potje komt ten goede aan de Meditatiegroep)
Meditatiebijeenkomst met eerw. Baldwin Schreurs: € 10,- (inhoud Dana potje komt ten goede aan eerw. Baldwin)
Qigong/Zazen Dharmatoevlucht € 7,- (inhoud Dana potje komt ten goede aan de Dharmatoevlucht)