Bezoekersaantallen in cijfers
De meditatiegroep was 10 maanden geopend. (88 keer open waarvan 78 keer bezocht).
Er is aan 7 mensen een introductie gegeven en in totaal bestond de Sangha uit 14 mensen.
De grootste groep waarmee we samen zaten was 7 (incl. Sandra en Baldwin)

Financieel
Voor de start van de meditatiegroep waren er een aantal uitgaven nodig, die in de vorm van een lening deels zijn blijven staan vanuit het jaar 2016. Het nog openstaande bedrag bedroeg €910,80. In de komende jaren zal de opbrengst van het Dana potje, na aflossing van de vaste lasten naar het aflossen van deze lening gaan. In totaal is er €341,45 in het Dana potje gedaan. De vaste lasten bedroegen €248,- (hieronder vindt je een specificatie). Ik heb bezuinigd op het aantal keren dat ik bloemen voor het altaar gekocht heb. Hierdoor zijn de variabele lasten van €24,50 (2016) verlaagd naar €17,- per maand. Ik heb wel een aantal dingen aangeschaft (variabele uitgaven) die bij de lening van 2016 opkomen. Daarmee komt de openstaande lening op €922,30 die mee gaat naar 2018.

Ik heb dit jaar 5 nieuwe meditatiebankje mogen ontvangen van Henk Tennekes (Sanghalid meditatiegroep Utrecht). Heel hartelijk dank hiervoor. Hij maakt meditatiebankjes voor het goede doel, als u nog een bankje wilt aanschaffen, kijk dan eens op de website van Keti Utulie

Heel hartelijk dank aan alle bezoekers die de meditatiegroep bezocht hebben en hartelijk dank voor uw donatie!