Bezoekersaantallen in cijfers
Op 6-9-2016 is de meditatiegroep van start gegaan. (34 keer open waarvan 23 keer bezocht)
Er is aan 5 mensen een introductie gegeven (een deel van de bezoekers was al bekend met de beoefening) en in totaal bestond de 8 Sangha uit mensen. De grootste groep waarmee we samen zaten was 7 (incl. Sandra en Baldwin)

Financieel
Voor de start van de meditatiegroep waren er een aantal uitgaven nodig. (Zie voor een specificatie hieronder). Het totale bedrag hiervoor was ruim 1000 euro. In de komende jaren zal de opbrengst van het Dana potje, na aflossing van de vaste lasten naar het aflossen van deze lening gaan. In totaal is er €236,70 in het Dana potje gedaan. Daarmee komt de openstaande lening op €910,80.

Heel hartelijk dank aan alle bezoekers die de meditatiegroep bezocht hebben en hartelijk dank voor uw donatie!