De Meditatiegroep Eefde is verbonden aan de Zen-Sangha van de Dharmatoevlucht. Dit is een stadstempel en meditatie-centrum van de internationale Order of Buddhist Contemplatives (OBC). Het biedt een uitgebreid programma aan van activiteiten waaronder meditatie-ochtenden en -avonden en bewegingsmeditatie. Bezoekers van Meditatiegroep Eefde zijn van harte welkom om deel te nemen aan de activiteiten in de Dharmatoevlucht.

De activiteiten in de tempel worden begeleid door eerw. meester Baldwin Schreurs, een monnik en bevoegd Dharmaleraar van de OBC, en door een paar ervaren Sanghaleden. Ze hebben een ruime ervaring met de beoefening maar blijven, net zoals ieder ander, hun beoefening en hoe die toe te passen in het dagelijks leven, verder verdiepen. Daarom is er na de meditatie vaak de gelegenheid voor gesprek en uitwisseling. Daarnaast is eerw. Baldwin ook beschikbaar voor individuele gesprekken en instructie.

De Dharmatoevlucht vormt samen met Meditatiegroep Groningen Meditatiegroep Utrecht en de Wolk en Water hermitage de Dharmatoevlucht Zen-Sangha.